Posts Tagged ‘采桑子’

谁翻乐府凄凉曲?风也萧萧。雨也萧萧,瘦尽灯花又一宵。

竹清松瘦 分类目录: 诗词相关,Tags: , ,
0

纳兰性德《采桑子》

谁翻乐府凄凉曲,风也萧萧,雨也萧萧。瘦尽灯花又一宵。

不知何事萦怀抱,醒也无聊,醉也无聊,梦也何曾到谢桥。

阅读全文——共421字

人生只似风前絮,欢也飘零,悲也飘零,都作连江点点萍。

竹清松瘦 分类目录: 随笔杂谈,Tags: ,
0

《采桑子》 王国维

高城鼓动兰釭灺,睡也还醒,醉也还醒,忽听孤鸿三两声。

人生只似风前絮,欢也飘零,悲也飘零,都作连江点点萍。

阅读全文——共638字

风也萧萧,雨也萧萧,瘦尽灯花又一宵。

竹清松瘦 分类目录: 诗词相关,Tags:
0

采桑子

谁翻乐府凄凉曲?风也萧萧,雨也萧萧,瘦尽灯花又一宵。

不知何事萦怀抱,醒也无聊,醉也无聊,梦也何曾到谢桥。