Posts Tagged ‘浣溪纱’

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗。

竹清松瘦 分类目录: 诗词相关,Tags: , ,
1

谁念西风独自凉?

—读纳兰性德《浣溪纱》

谁念西风独自凉, 萧萧黄叶闭疏窗, 沉思往事立残阳。 被酒莫惊春睡重, 赌书消得泼茶香, 当时只道是寻常。 --纳兰性德《浣溪纱》

阅读全文——共1825字